ನಾಗರೀಕ ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 200 ನಾಗರೀಕರಿಗೆ, ನಾಗರೀಕ ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ