No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 24-01-2021

ದಿನಾಂಕ:24-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1. ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2020 24.01.2021 ಕಲಂ 279, 337, 304 (ಎ) ಐಪಿಸ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 23-01-2021

ದಿನಾಂಕ:23-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 22-01-2021

read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 21-01-2021

read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 20-01-2021

ದಿನಾಂಕ:20-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು. SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 19-01-2021

ದಿನಾಂಕ:19-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು. SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 18-01-2021

ದಿನಾಂಕ:18-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು. SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 17-01-2021

ದಿನಾಂಕ:17-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು. SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 16-01-2021

ದಿನಾಂಕ:16-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು. SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 15-01-2021

ದಿನಾಂಕ:15-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಐಜೂರು ಠಾಣೆ 04/...
read more
1 2 3 12