No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 12-01-2021

ದಿನಾಂಕ:12-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 10/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 454 380 ಐಪಿಸಿ. Theft 2 ರಾಮನಗರ ...
read more