No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 11-01-2021

ದಿನಾಂಕ:11-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು. SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 11.01.2021 ಕಲಂ 380,454 ಐಪಿಸಿ. THEFT ...
read more