No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 10-01-2021

ದಿನಾಂಕ:10-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 10.01.2020 ಕಲಂ 279,337,304 (ಎ)...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 09-01-2021

read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 08-01-2021

read more