No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 07-01-2021

ದಿನಾಂಕ:07-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 07.01.2021 ಕಲಂ 454.380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT 2...
read more