No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 03-01-2021

ದಿನಾಂಕ:03-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ 02/2021 03.01.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 354, 504, 506, 114 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 02-01-2021

read more