No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-01-01-2021

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 2/2021 01.01.2021 ಕಲಂ 287, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. FAT...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-31-12-2020

read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-30-12-2020

read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-29-12-2020

read more