No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-30-11-2020

ದಿನಾಂಕ:30-11-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2020 30.11.2020 457,380 ಐಪಿಸಿ 2 ...
read more