No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-22-09-2020

ದಿನಾಂಕ:22-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 117/2020 22.09.2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal 2 ಸಿ...
read more