No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-15-09-2020

ದಿನಾಂಕ:15-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 285/2020 15.09.2020 ಕಲಂ 454, 380  ಐಪಿಸಿ THEF...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-14-09-2020

ದಿನಾಂಕ:14-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪ...
read more