No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-13-09-2020

ದಿನಾಂಕ:13-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2020 13.09.2020 ಕಲಂ 380, 454 ಐಪಿಸಿ Theft 2 ಐಜೂರ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-12-09-2020

read more