No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-08-09-2020

ದಿನಾಂಕ:08-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2020 08.09.2020 ಕಲಂ 279.337.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ...
read more