133 ಕೆ.ಜಿ 740 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ವಶ.

133 ಕೆ.ಜಿ 740 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ವಶ.

ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು  11 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು...
read more