No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-25-06-2020

ದಿನಾಂಕ:25-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 209/2020 25/06/2020 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT 2...
read more