No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-24-06-2020

ದಿನಾಂಕ:24-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 173/2020 24.06.2020 ಕಲಂ 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT 2 ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-23-06-2020

ದಿನಾಂಕ:23-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪ...
read more