No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-12-06-2020

ದಿನಾಂಕ:12-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2020 12/06/2020 ಕಲಂ- 279, 304(A) FATAL 2 ಐಜೂರ...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-11-06-2020

read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-10-06-2020

read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-09-06-2020

read more