No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 01-06-2020

ದಿನಾಂಕ:01-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 64/2020 01.06.2020 ಕಲಂ  279-304(ಎ)ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗ...
read more