No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 21-03-2020

ದಿನಾಂಕ:21-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2020 21.03.2020 ಕಲಂ 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ROBBERY 2 ...
read more