No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 20-03-2020

ದಿನಾಂಕ:20-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2020 20.03.2020 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL 2...
read more