No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 16-03-2020

ದಿನಾಂಕ:16-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 82/2020 16/03/2020 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FAT...
read more
No Image

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 15-03-2020

ದಿನಾಂಕ:15-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು     SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD 1 ಕಗ್ಗಲೀ...
read more