ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ 09/19

ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ ನಾಲಬಂದ್ ವಾಡಿ ಮಸೀದಿ ಹಿಂಬಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೋ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 07/05/2019 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ 09/2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.