ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನಕಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಲಕ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ.

press note atm