ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-31-07-2020

ದಿನಾಂಕ:31-07-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 154/2020 ಕಲಂ 279. 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
2 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) 90/2020 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ. CHAIN SNATCHING
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 232/2020 ಕಲಂ 447-427 ಐಪಿಸಿ TRESPASS
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 233/2020 ಕಲಂ 324-504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 234/2020 ಕಲಂ 323-324-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 240/2020 ಕಲಂ 279. 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
7 ತಾವರೆಕೆರೆ 226/2020 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ. THEFT
8 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/2020 ಕಲಂ 341, 307 ಐಪಿಸಿ. ATTEMPT TO MURDER
9 ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 134/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ NON FATAL