ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-28-07-2020

ದಿನಾಂಕ:28-07-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 200/2020 28.07.2020 ಕಲಂ 392  ಐಪಿಸಿ ROBBERY
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 151/2020 28.07.2020 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2020 28.07.2020 ಕಲಂ: 143,147,148,447,324,323, 506,149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(1)(ಎಫ್), 3(1)(ಆರ್), 3(1)(ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ (ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ) ಅಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 ATROCITIES
4 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2020 28.07.2020 ಕಲಂ 448,504,506,149 IPC & 3(1)f, 3(1)r, 3(1)s SC&ST ACT 2015 ATROCITIES
5 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 130/2020 28.07.2020 ಕಲಂ-363,392  ಐ ಪಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 8 ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ POCSO ACT
6 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 92/2020 28.07.2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 229/2020 28.07.2020 ಕಲಂ 323-324-427-447-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 235/2020 28.07.2020 ಕಲಂ 324.504.506.ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 223/2020 28.07.2020 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ. THEFT
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 224/2020 28.07.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2020 28.07.2020 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2020 28.07.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2020 28.07.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2020 28.07.2020 ಕಲಂ: 143,147,148,504,354,506,324,327,149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT