ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-25-07-2020

ದಿನಾಂಕ:25-07-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 231/2020 25/07/2020 ಕಲಂ 279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ ಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 232/2020 25/07/2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
3 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2020 25/07/2020 U/S  174  CRPC UDR
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2020 25/07/2020 ಕಲಂ. 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 151/2020 25/07/2020 ಕಲಂ. 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2020 25/07/2020 ಕಲಂ.504 323 324 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
7 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2020 25/07/2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ VEHICLE THEFT
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2020 25/07/2020 ಕಲಂ-32,34 KE ACt K.E. Act.