ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 23-05-2020

ದಿನಾಂಕ:23-05-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 169/2020 23.05.2020 ಕಲಂ 307,34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ 3(2)(5ಎ) ಎಸ್‍ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2015 SC/ST ACT
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 132/2020 23.05.2020 ಕಲಂ 376 D and  3(2)(va) SC & ST ACT RAPE and SC/ST ACT
3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 140/2020 23.05.2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 141/2020 23.05.2020 ಕಲಂ 323, 324, 341, 34  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 142/2020 23.05.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NUM 19/2020 23.05.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 186/2020 23.05.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2020 23.05.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 130/2020 23.05.2020 ಕಲಂ :429 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(1) ಸ್ಪೋಟಕ ಅಧಿನಿಯಾಮ ಕಾಯ್ದೆ EXPLOSIVE ACT
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 131/2020 23.05.2020 ಕಲಂ 279, 337 IPC ACCIDENT
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 45/2020 23.05.2020 ಕಲಂ 504
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2020 23.05.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2020 23.05.2020 ಕಲಂ: 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT