ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-22-07-2020

ದಿನಾಂಕ:22-07-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುಂಬಳಗೂಡು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 169/2020 22.07.2020 ಕಲಂ-279,304.(ಎ)ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್. FATAL
2 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 22.07.2020 ಕಲಂ- 279, 304( ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ FATAL
3 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 146/2020 22.07.2020 ಕಲಂ-  20 ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 2005
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 147/2020 22.07.2020 ಕಲಂ 279 ACCIDENT
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 148/2020 22.07.2020 ಕಲಂ 447 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 32.34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 228/2020 22.07.2020 ಕಲಂ 448.323.324.504.506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 229/2020 22.07.2020 ಕಲಂ 279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
8 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2020 22.07.2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್& 420 ಐಪಿಸಿ. CHEATING AND IT ACT
9 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 226/2020 22.07.2020 ಕಲಂ 457-380  ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 227/2020 22.07.2020 ಕಲಂ 457-380  ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 170/2020 22.07.2020 ಕಲಂ-420 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 66(ssಸಿ) ಮತ್ತು 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ CHEATING AND IT ACT
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 126/2020 22.07.2020 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 144/2020 22.07.2020 ಕಲಂ.279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್. ACCIDENT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2020 22.07.2020 ಕಲಂ.ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING