ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 22-03-2020

ದಿನಾಂಕ:22-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 108/2020 22/03/2020 ಕಲಂ 323,324,327,354,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 109/2020 22/03/2020 ಕಲಂ 324,354,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2020 22/03/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2020 22/03/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2020 22/03/2020 ಕಲಂ 354.143.147.323.427.447 ಜೊತೆಗೆ 149. ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  895/2020 22/03/2020 ಕಲಂ 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 IPಅ ASSAULT
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 86/2020 22/03/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 7/2020 22/03/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2020 22/03/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2020 22/03/2020 ಕಲಂ- 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ KP ACT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2020 22/03/2020 ಕಲಂ 323, 341, 354, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT