ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-21-06-2020

ದಿನಾಂಕ:21-06-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 193/2020 21.06.2020 ಕಲಂ 363, 397 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.
2 ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2020 21.06.2020 ಕಲಂ SC AND THE ST(PREVENTION OF ATTROCITIES)ACT,1989(U/S 3(1)(W): PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUALOFFECES ACT 2012(U/S 5(L),6 IPC 1860(U/S 376(2)(I)(n)506)
3 ಕುಂಬಳಗೂಡು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 153/2020 21.06.2020 ಕಲಂ-302.ಐ.ಪಿ.ಸಿ. MURDER
4 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2020 21.06.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 154/2020 21.06.2020 ಕಲಂ: 323-324 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 116/2020 21.06.2020 ಕಲಂ.323, 324, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.. ASSAULT
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 117/2020 21.06.2020 ಕಲಂ.379,511 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಸಾತನೂರು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2020 21.06.2020 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ GAMBLING