ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-20-09-2020

ದಿನಾಂಕ:20-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 102/2020 20/09/2020 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 173/2020 20/09/2020 ಕಲಂ457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 203/2020 20/09/2020 ಕಲಂ 143,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 ಕ್ಲಾಸ್ (1)(ಆರ್), 3 ಕ್ಲಾಸ್ (1)(ಎಸ್) ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ ಆಕ್ಟ್-2015 ATROCITY
4 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 131/2020 20/09/2020 ಕಲಂ: 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 301/2020 20/09/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 302/2020 20/09/2020 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MAN MISSING
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 295/2020 20/09/2020 ಕಲಂ 79, 80 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 202/2020 20/09/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 204/2020 20/09/2020 ಕಲಂ 326,504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT