ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 14-03-2020

ದಿನಾಂಕ:14-03-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2020 14.03.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸ್ಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2020 14.03.2020 ಕಲಂ,287.338 ಐಪಿಸಿ
3 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2020 14.03.2020 ಕಲಂ 447,427, 354(ಎ), 504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2020 14.03.2020 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2020 14.03.2020 ಕಲಂ 323.324.354.504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2020 14.03.2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2020 14.03.2020 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
8 ಕುಂಬಳಗೂಡು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2020 14.03.2020 ಕಲಂ 143, 147, 323, 504, 506, 327 ರೆ/ವಿ 149 IPC ASSAULT
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2020 14.03.2020 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
10 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 03/2020 14.03.2020 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR