ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 01.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON     01/01/2020

 

SL  NO POLICE STATION

FIR NO

UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ. 376.ಐ.ಪಿ.ಸಿ. RAPE
2 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 279, 337, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
3 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ-12 ಪೋಕ್ಸೋ, 341,506(ಬಿ) 34 ಐ ಪಿ ಸಿ. POCSO ACT
4 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 67 ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ I.T ACT
5 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ : 279-337-ಐಎಂವಿ ACCIDENT
6 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ : 279-338-ಐಎಂವಿ ACCIDENT
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 U/S   (Man Missing) MISSING
8 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ  279 IPC ACCIDENT
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ-143,147,323,504,341,324,149 ಐ ಪಿ ಸಿ. ASSAULT